Avís legal

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: 121 Real State Hospitality S.L
 • Nom comercial: Villa Le Consulat
 • NIF / CIF: B67604603
 • Adreça: Rambla Catalunya 121, et. pta 08008 – Barcelona (España)
 • Adreça electrònica: hola@villaleconsulat.com

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Villa Le Consulat (121 Real State Hospitality S.L) com a responsables d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Villa Le Consulat inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://villaleconsulat.com/ (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal https://villaleconsulat.com/.

Dades personals que recogim i cóm ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Villa Le Consulat. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquest web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, https://villaleconsulat.com/ l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Villa Le Consulat o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://villaleconsulat.com/ o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://villaleconsulat.com/ no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i maquinari) de l’ usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements danyosos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Villa Le Consulat poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a 121 Real State Hospitality S.L, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolución de conflictos

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorització de Villa Le Consulat. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Villa Le Consulat.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Villa Le Consulat indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

121 Real State Hospitality S.L (Villa Le Consulat) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals d’Espanya.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://villaleconsulat.com/, per favor dirigeixi’s a hola@villaleconsulat.com

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 31-12-2023.

Desplaça cap amunt
×